OD 2013 (24).JPG
kontakt:
Daniela Dziková
Polní 33
735 14 Orlová Lutyně
E-mail: daniela.d@volny.cz

Plemenný chov

Poradenství, kontrola užitkovosti
OD 2013 (9).JPG

paraziti u člověka

Proč o parazitech nevíme a jaké jsou nejzávažnější nákazy?

Důležitý článek – obsahuje přehledný seznam častých onemocnění (potíží) v kontextu na konkrétní parazity. Léčba bez vytestování a likvidace těchto parazitů pak může být zcela nebo jen málo efektivní.
V tomto směru nás nikdo nevzdělal. Ani škola, ani rodiče, ani lékaři. Nejvíc v obraze jsou doktoři přírodních věd a veterináři. Pro ně tato skutečnost není překvapením. Lékaři ale často vůbec nedávají do souvislosti ani do očí bijící symptomy.
Už jsem zažila, že na stížnost pacienta, že bezdůvodně hubne a svědí ho konečník, slavný lékař odpověděl: To máte borrelii v žaludku a plísně v tlustém střevě.
Jedna obvodní lékařka mi řekla, že lékaři mají instrukce, aby při banálních onemocněních /bolesti hlavy, břicha, průjmy, zácpy, nechutenství, prudké hubnutí, nevolnost a zvracení/ přednostně zvažovali  parazitární nákazu. V praxi se s tím ale nesetkáte. To nejběžnější z mikrobiologie, co lékaři stále dokola uvádějí jako příčinu potíží, je streptokok, stafylokok, chřipkové viry a ještě tak borrelie. Poslední dobou začala být módní a začala se testovat /konečně/ i chlamydie. U bakterií si tak lékař zdůvodní nasazení antibiotik a je vyřízeno.     

Také si postěžovala, že za celou její mnohaletou praxi se ještě nesetkala s laboratoří, která by uměla parazity najít, přestože občas vzorky na rozbor posílá a podle symptomů pacientů parazity tuší. Testy se vracejí negativní, což lékaře časem odradí, aby to ještě zkoušel. Našich parazitologických laboratoří je málo. Nejsou tak dobře vybaveny jako pracoviště bakteriologů a virologů, neškolí se tolik  pracovníků pro tato oddělení, protože lékaři o jejich práci jeví menší zájem.
Laboranti proto nemají dostatečnou praxi a někdy jde i  o lidský faktor – pečlivost a rychlost. Vzniká tak začarovaný kruh.
Dalším úskalím jsou samotné testy. Test ELISA, který se nejčastěji používá ke stanovení protilátek, je levný a chybový. Lékaři to vědí. Selhává i u průkazu borrelie.  Kolektiv lékařů, vedený MUDr. Bartoňkem, z pražské kliniky zaměřené na borrelii, přiznává, že je falešně negativní z  50 – 70 %. A na těchto testech závisí zdraví tisíců lidí !!! Všude tam, kde hledáme protilátky, a ne přímo parazita, může dojít k chybě.
Podle MUDr. Miroslava Mikuleckého, CSc. z kliniky infektologie a geografické medicíny  v Bratislavě, organismus nemusí z nějakého důvodu protilátky tvořit – buď má sníženou imunitu, nebo malý počet jedinců nemusí vyvolat imunitní odpověd´. MUDr. Mikulecký je odborníkem na helminty, především na toxocaru. Ptala jsem se ho, co si myslí o spolehlivosti testu Elisa. Vyjádřil pochybnosti, neboť už se stalo, že dvě různé laboratoře dospěly k opačným výsledkům. Ve stolici se vajíčka také nemusí najít, pokud už jsou paraziti rozesetí po těle. Parazit nemusí být momentálně ve střevě. Proto by se správně mělo dělat několik odběrů stolice po delších časových odstupech, a to se v praxi neprovádí. Upustilo se i od análních otisků v případě enterobióz. Dalším průkazem je už jen biopsie, což za živa často nepřichází příliš v úvahu.

První vlaštovka!(2008) Ráda hlásím, že existují i rozumní a nepředpojatí lékaři. Jistý urolog z Mělníka na klientčinu žádost řekl, že paraziti jsou problém, který moderní medicína opomíjí, a beze všeho ji předepsal Cesol.

Proč se nenachází protilátky?

Přemýšlela jsem, proč se nenajdou protilátky proti parazitům ani v případě, že pacient donese lékaři úlovek a fyzický důkaz. Jedno z možných vysvětlení by mohlo být i to, že organismus netvoří, nebo tvoří jen velmi neochotně protilátky proti VROZENÝM infekcím. Je naivní se domnívat, že parazit se neprožere placentou, když je schopen se dostat přes střevní stěnu. Všechno, co má v těle matka, může mít i dítě. Rodinní příslušníci mívají podobné parazitární zatížení. Potom proti těmto prastarým zátěžím tělo nebojuje. Často to mohou být letité spící cysty, které  začnou ožívat až po prvních tabletkách antihelmintik.
Jejich metabolismus je sice snížený, nikoliv však nulový. Toxiny z těchto cyst přispívají chronickým záhadným chorobám. EAV je tak často jediná možnost, jak se dobrat příčiny potíží. Sérologická vyšetření selhávají.
Všimla jsem si ještě jedné věci, totiž že dědění parazité mají náchylnost napadat stejné orgány, takže se vyskytne např. plicní, srdeční, nebo kloubní choroba  po tři čtyři generace v rodě za sebou. Parazit dostane možná ve své genetické výbavě informaci o tom, že v určitém orgánu je vhodné místo k přežití, a tuto informaci předá potomstvu. A protože s parazity po generace nebojujeme, přibývají.

Dále se stále jasněji prokazuje, že parazité roznášejí viry a bakterie po těle. URČITÉ VIRY A BAKTERIE MAJÍ AFINITU K URČITÝM PARAZITŮM. Samička parazita předává svou virovou a bakteriální výbavu larvám a vajíčkům, tak jako lidská matka předá potomkům viry, bakterie a parazity. Pokoušet se proto zbavit se virů a bakterií bez předchozího odčervení je marná práce. A naopak, znova a znova žasnu, že i u velmi starých lidí se dá dosáhnout toho,že jejich orgány, zbavené parazitů, vykazují ideální hodnoty. Možná krátkodobě, ale přece.

Nejzávažnější nákazy Echinococcus a Hymenolepis

můžeme dostat od psů. V ČR je evidováno 2 000 000 psů. Připočtěte ty neevidované. Jsme státem s největším počtem psů na počet obyvatel. V tomto směru trumfneme i Angličany. Přitom jsme národem, který není zvyklý po svých čtyřnohých přátelích uklízet. Rozšlapané a větrem rozvířené psí výkaly pak dýcháme, naše děti si hrají ve znečištěných  pískovištích. Nepořádní Češi jen sklízejí, co zaseli.

Podezření na parazity můžete mít  při těchto symptomech 
1. Třasy, tiky, záškuby svalů, vibrace, vnitřní chvění, noční záškuby těla
Srdeční synkopy a arytmie nejsou ničím jiným než záškuby srdečního svalu.

2. Závratě, točení hlavy, zatmění před očima s pocitem na omdlení

Parazita najdeme v těle i tehdy, když se tyto potíže objevují jen zřídka, nebo se objevovaly v minulosti.

3. Deprese, úzkosti, pocity tísně, nevysvětlitelná panika, strach ze smrti, myšlenky na smrt. 
Jedna klientka to popsala slovy: ,, Nic se neděje, všechno je v pořádku, ale já přesto trpím úzkostí a panikařím. Asi budu hysterická.“ Dvacetiletý klient: ,,Nevím, co se to se mnou děje, jestli snad neumírám“.
Další klientka: "Mám perfektní rodinu a všechno je v pohodě, jen já tu pohodu kazím! Neumím si ji užít  a nevím proč! Pořád si dělám starosti, že se stane něco strašného“. To se týká i velmi mladých lidí.


4. Poruchy vidění

Dvojité a rozmazané vidění, zamlžené vidění, jeden z prvních příznaků roztroušené sklerózy. Pocit cizího tělíska v oku. Tečky a šmouhy, které přibývají. Proti bílému pozadí můžete možná vidět okrouhlé pravidelné skvrnky, tmavé se světlým středem, jakoby pospojované řetízkem. To mi popisovalo alespoň šest lidí.
Je známa oční forma larvální toxokarózy, ale v oku najdete  všechno možné. Mohou tu žít larvy všech druhů parazitů, všechny bakterie a viry, které je možno nalézt jinde v těle. Co si máme myslet o pravidelných útvarech, připomínajících žabí vajíčka? Znamená to, že do oka doputují dospělci a kladou tu vajíčka? Očař nic nenajde. Očařce jedné mé klientky jsem poslala článek o larvální toxokaróze od MUDr. Mikuleckého. Řekla, že o tom v životě neslyšela.

Kauzy

  • Asi šedesátileté ženě, která ztrácela zrak, jsem vytestovala v oku Hymenolepis nana, echinoccoccus a toxoplasmózu. Začaly jsme oko čistit našimi dreny, prozatím bez antihelmintik z obavy před rozsevem parazit. nákazy. Po měsíci kapání echinokok zmizel a tasemnička se odstěhovala do mozku. Nicméně paní na kontrole u očaře přečetla  o dva řádky víc, než obvykle, přestože předtím se zrak stále jen horšil. Zeptala se, zda je možné, aby měla v oku parazity. Řekl, že to je možné jen v Africe. Neučili se o toxokaře?
  • Přivedli mi pětiletou holčičku, která začala šilhat, niko neví proč. Narodila se zdravá. V době, kdy mi ji přivedli, ji zrovna dětská lékařka zbavovala nákazy roupy. Děti  se na pískovišti často nakazí i škrkavkami. Děvčátko mělo škrkavku dětskou na okulomotorickém nervu. Babička, která dítě přivedla, nechápala, co jí vysvětluji a dítě jsem už neviděla.
  • Jedné z klientek, co vidí vajíčka ve svém oku, jsem našla 7 druhů parazitů. 17 let se marně snaží přesvědčit lékaře, že  parazity má, aby jí  pomohli. Ona o nich ví. Někdy se jí pod rukou břicho vlní a samovolně pohybuje. Se seznamem parazitů, které jsme našly, šla znovu k lékaři. Nenašel se ani  jediný. Otázka je, zda se hledal.
  • Jiná klientka mi děkovala, že konečně pochopila, co se s ní dělo v dětství: viděla pohybující se útvary ve svém oku a bála se to někomu říci, aby si o ní nemysleli, že je blázen.

    Tato klientka přijela po dlouhé době na kontrolu. V očích jsem jí naměřila svalovce a háďátka. Protože svalovec v očích není tak obvyklý jev, dala jsem jí atlas parazitů a řekla jí, ať si dá na čas a najde toho, který se nejvíc podobá útvarům v jejím oku. Dopředu jsem jí neřekla výsledek měření. Ukázala na svalovce. Při zappingu se již měsíce zklidnění parazité dali do pohybu a ona je znovu uviděla.
  • Mladý klient s náběhem na GLAUKOM. Matka roztroušená skleróza, otec glaukom. Oko: chlamydie, borrelie, herpetické viry, háďátka (běžný nález, nesvědčící o ničem mimořádném). Tak jsem šla na nervus opticus a tady to bylo – ne přímo na oku, ale dál v hlavě: Echinococcus multilocularis, Hymenolepis nana, Eurytrema pancreatica. Zadala jsem pojem Glaukom: nevyšly chlamydie, ani borrelie, ani viry, ani háďátka. Vyšli všichni tito velcí parazité. Kontrola mozek: tytéž zátěže. Echinokok multilocularis vytestován jako vrozený. Proto by mohl být spojovacím článkem mezi chorobami rodičů a syna. Už je mi docela žinantní to opakovat, ale všude tam, kde jde o něco vážného, echinokok nesmí chybět.
                       
5. ARYTMIE, TACHYKARDIE  
synkopa, vynechání  tepu, bušení srdce, vysoký tlak. Škrkavky, háďátka, motolice, tasemničky – v srdci najdete cokoliv.

6.  AUTOIMUNITA.
Paraziti navozují autoimunitní procesy ve tkáni, ve které se vyskytují. U jakéhokoliv autoimunitního onemocnění se teď už přednostně dívám po parazitech. Nikdy nejsem zklamaná. Vedou prvoci.


7.  ASTMA

Larvy při migraci málokdy vynechají plíce. Pokud čtete pozorně, neexistuje parazit, kttraňovat letité ,,neléčitelné“ potíže.
Plíce sice také často čistíme nadvakrát, ale úleva bývá už po prvním kole. Složitá vysvětlenerý by je minul. Plíce jsou vděčným námětem k detoxikaci, protože se daří odsí, která občas čtu, že astma souvisí s karmou, nervy, /nervus vagus/, nebo psychikou, mi dnes připadají legrační. U těžkých astmatiků je standardní zátěží Echinococcus multilocularis – měchožil větvený. Astma ale vyvolává i migrující toxocara, nebo škrkavka. Ani nález motolic v plicích není vyjímečný.

Viděla jsem na internetu  rentgenový snímek plic ukrajinského chlapce, trpícího silným kašlem. Ukrajinští lékaři se netváří, že paraziti neexistují. Běžně s parazity počítají. Na snímku byly vidět bělavé okrouhlé flíčky. Chlapec musel ale před rentgenem vypít kontrastní látku. Bez ní by se cysty neukázaly. Proto naše běžné snímkování nepřináší kýžený výsledek. Lékař snímek vyhodnotil jako nákazu  echinokokem. Cysty odebíral  chirurgicky.  Chlapce uzdravil.
V plicích astmatiků, abych byla přesná, ale také kromě parazitů nacházím vrozené     Mycobacterium tuberculosis, Bordetellu pertussis, Streptococcus pneumonie, Borrelii, chlamydie  a další bakterie a viry. Měchožil větvený je na našem území častější než měchožil zhoubný. Má ještě jeden název – alveokok, který vyjadřuje jeho oblibu napadat plicní sklípky.

8. RAKOVINA

Dá se vyměřit souvislost  mezi parazity a nádorovým onemocněním.
MUDr. H. Clarková i američtí lékaři kladou rovnítko mezi rakovinu a metabolity parazitů. Je to logické – parazit svými toxiny i mechanickým působením natolik poškodí tkáň, že ta se  pak už neubrání onkologickým změnám. Možná změním názor, zatím vidím souvislost jen nepřímou. Snad je možné, že cysty tasemnic, především echinokoka, mohou být omylem považovány za nádor. V ojedinělých případech může echinokok dosáhnout i větších rozměrů. Prof. Volf a prof. Horák z katedry parazitologie Přírodovědné fakulty UK už oficiálně uznávají souvislost motolic a schistosom s rakovinou – přesně to, co už  před deseti lety hlásala Dr. Clarková.
Kolegyně Š. z Písku, i já, vidíme i klientů s onkologickým onemocněním pravidelně bez výjimky motolici Fasciolopsis buskii, kterou dávala do souvislosti s rakovinou MUDr. Clarková. Moje úcta k ní roste.


9.  ŠTÍTNÁ  ŽLÁZA

Pokud sledujeme, kudy se larvy všech parazitů ubírají, je to hrtan a hltan. Snadno se zachytí  na této překážce a už se tam zabydlí. Rozběhne se tu autoimunitní proces. Typické pro roztroušenou sklerózu. Často se tu zachytí cystičky echinokoka, když se ho snažíme vykašlat z plic.


10. KŮŽE – BOULIČKY POD KŮŽÍ

Mohou být způsobeny: háďátky střevními, tasemnicemi velkými i malými, svalovcem  stočeným, měchožilem zhoubným, psí nebo kočičí škrkavkou a roupy. Cysty parazitů  jsou chráněny vícevrstevnými obaly a jsou velmi odolné. Citrónovitá pouzdra svalovců zvápenatí a jsou pak prakticky nezničitelná. Živá larva tu přežije až 30 let. I když se považuje nákaza  svalovcem pomalu za smrtelné onemocnění, někteří autoři se domnívají, že pokud je počet  larev v těle nízký, pacient může být i bezpříznakový. / RNDr. Klimeš/
Bouličky pod kůží i jinde v těle mohou tvořit i  filárie.


11. ATOPICKÝ  EKZÉM

Původce je Giardia lamblia, Ascaria a Strongyloides stercoralis.
Všichni tito parazité  produkují toxické látky, podobné histaminu. Toxiny způsobují svědění a při přemnožení parazitů odcházejí ven kůží. Kůže svědí i při nákaze rodem Hymenolepis.
Klientka s těžkým atopickým ekzémem, 25 let, ekzém od dětství. Vytestovány Giardia intestinalis (VŠUDE !), škrkavka dětská (VŠUDE !), velké množství háďátek, motolice a tasemničky. Po Vermoxu a Zentelu zhoršení. Entizol brát odmítla. Koupila si ale zapper a zapperovala přednostně lamblii k orgánům podle rozpisu, poté škrkavky, poté háďátka. Víc nestihla, nicméně dnes má po dvaceti letech kůži ZCELA čistou..


12. KLOUBY a PÁTEŘ

Jen zopakuji: parazité mohou být v kloubech, ale i kolem nich v kloubních váčcích, ale také i v kostní dřeni a v páteřním kanále. Toxiny parazitů zvyšují revmatoidní faktor. Ten, kdo má souběžně s revmatickou artritidou i potíže psychické -deprese-, ten sleduje ,,přelévání“ problémů z hlavy do kloubů a opačně zhruba ve tří až čtyřtýdenních intervalech. Může to mít souvislost s několikatýdenním parazitárním cyklem. V kloubech mohou být i prvoci. Echinokok je schopen se doslova  prožrat i kostí, mám snímek ruských vědců se stehenní  kostí perforovanou echinokokem. Možná že měchožil ovlivňuje i osteoporózu.
.

13. ÚNAVOVÝ  SYNDROM.

Tady si nedělám ambice, že by parazitární toxin byl jediným spouštěčem tohoto složitého syndromu. Ale parazitární toxin určitě neblahým dílem přispívá k dané diagnóze.
Paraziti vždy početně převažují nad viry a bakteriemi, pokud testuji vše, co  jsem našla v těle, k pojmu ,,únavový syndrom“.


14. MIGRÉNA

Totéž, parazit je jen dalším kamínkem do mozaiky možných příčin.
Migréna se spouští vždy, když se dá larva do pohybu. Tehdy máme také zvýšené bílé krvinky a zvýšenou teplotu. Proto mohu navázat další záhadnou diagnózou:

15. SUBFEBRILIE

Kolísavá nebo stálá zvýšená teplota bez zjevné příčiny. Neúměrné pocení. Tito lidé mají více druhů parazitů, a ve větším množství. Teploty se zvedají vždy, když larvy migrují /MUDr. RNDr. F. Stejskal/. Zátěže  především v srdci, plicích, cévách.


16. NESPAVOST

Pomineme-li sociální a psychické faktory, paraziti přispívají k nočnímu neklidu, protože jsou aktivnější v noci. V případě roupů o jejich podílu na nespavosti nikdo nepochybuje. O parazitech se dále se dočtete, že jsou aktivnější za úplňku, kdy je většina lidí citlivější k vnějším vlivům. Také kolem úplňku býváme nafouklí po jídle více než za novu. Nedivila bych se, kdyby byli v průběhu roku aktivnější na podzim a přispívali k depresím. Filárie jsou aktivnější v noci a tlačí se krevním řečištěm blíž k podkoží proto, že v noci je větší pravděpodobnost, že budou s krví nasáty komárem – jejich mezihostitelem – s noční aktivitou.


17. ALERGIE

Nekonečné rýmy, vodnaté nebo hlenové, mohou být způsobeny neustálým bojem našeho imunitního systému s larvami i dospělci parazitů ve vedlejších nosních i čelních dutinách. Paraziti vyhledávají duté orgány a místa, která nejsou příliš promývána neustálým tokem krve nebo lymfy. V dutinách mají ideální podmínky. Z dutin už je jen skok do oka, slzný kanálek je autostráda.
Nejčastěji tu nacházím drobounká háďátka, ale i larvy škrkavek, měchovců a motolic. Toxin háďátek svědí nejen na kůži, ale i v oku a v nosní sliznici. Vdechování pylových zrn mnoha bylin, které jsou jinak třeba léčivé, vyrušuje parazity z klidu, nutí je se pohybovat, hledat klidnější útočiště, nebo naopak je stimuluje k páření.
Potravinová alergie se  dá vysvětlit ještě snadněji: určitý druh potraviny ,,chutná“ určitým druhům parazitů. Jsem přesvědčena, že jsme takto nenápadně manipulováni k preferování konkrétních potravin, aniž o tom víme. Jednostrannou dietou, dlouhodobým odepřením pochoutek našim podnájemníkům bychom zřejmě dosáhli jejich vyhubení přirozeným, ekologickým způsobem, potíž je však v tom, že  máme každý několik druhů parazitů a nemohli bychom tedy jíst nic. Proto zřejmě zabírá Breussova dieta. Lidé při déletrvajících hladovkách uvádějí pocit projasnění v mozku – kam se už nedostanou parazitární toxiny.


18. SJ“OGRENUV  SYNDROM

Jedná se o vysychání slinných žláz. Syndrom je považován za AUTOIMUNITNÍ onemocnění. Dává se do souvislosti s EBV. Tato teorie se zdála být logická, protože EBV se množí ve slinných žlázách, spouští autoimunitní pochody a je tak častý, že se většinou u těchto lidí najde. Jaké bylo ale mé překvapení, když jsem našla u dvou klientů ve slinných žlázách  pouze háďátka, po EBV ani památky.


19. TINITUS

Když zjišťuji příčinu tinitu nebo nahluchlosti u svých klientů, pracně měřím veškeré zátěže zvlášť na středním i vnitřním uchu a na ušních nervech. Tyto zátěže pak testuji k pojmu ,,tinitus“ a ty, co se opakují na více místech nebo vyjdou k tinitu, považuji za prioritní. S železnou pravidelností  má početní převahu parazitární zátěž nad virovou a bakteriální. Čím vážnější případ, tím vážnější parazit, od motolic přes Hymenolepis k Echinococcus. Mám i klienta, kterému k pojmu ,,tinitus“ z celé sbírky vyšli POUZE parazité, žádný virus a bakterie. Přesto z virů a bakterií je častý Haemophillus /dětské opakované záněty ucha/, virus parotitidy /častý !!!/, Borrelie, Streptococcus pyogenes, Helicobacter, EBV, CMV a další. Z parazitů je nejčastější rod Hymenolepis


20. DYSLEXIE, DYSGRAFIE, HYPERAKTIVITA (viz roupi)


21. PARKINSON, ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA

Spojujícím článkem jsou dva parazité – a to Entamoeba histolytica, forma magna,
Echinococcus multilocularis nebo granulosus, pokud oba doputovali až do CNS. Rozlišujícím prvkem je vrozená Treponema pallidum u parkinsonismu a polioviry u roztroušené sklerózy. Obě nemoci, velmi provázané symptomaticky, mají dále společnou borrelii, chlamydie, herpetické viry, gonokoky a časté jsou příušnice. Komplikací může být přemnožené Clostridium tetani v zažívání, včetně jater. Jednotlivci se liší v podružných infekcích, někdy se objeví polioviry i u parkinsona. Nutno začít léčit prvoky, teprve až je amébová infekce pod kontrolou, možno pokračovat antihelmintiky. Typické pro obě nemoci je mimořádné přemnožení i všech dalších typů parazitů ve všech orgánech.
Dr.Clark uvádí , že příčinou parkinsonismu je Nocardia asteroides. Nalezla jsem ji  u TŘECH klientů s touto diagnózou! Jestliže má ale klient kromě toho améby, syfilis, měchožila a obrnu, nevěřím, že Nocardia je jedinou příčinou onemocnění.
Nocardie u čtvrté klientky s touto diagnózou. Také ovšem Treponema pallidum.


22. BECHTĚREV

Vůbec jsem nespojovala toto onemocnění s parazity. Nejprve jsem hledala biosoli, protože jsem předpokládala, že v páteřním kanále najdu zvápenatělé usazeniny. Klientka si stěžuje především na bederní páteř, hrudní páteř ji nebolí vůbec a má menší  obtíže v oblasti krční páteře. Úmyslně jsem testovala páteřní kanál po částech. Biosoli jsem nenašla. V krční páteři jsem našla čtyři druhy hlístů. V hrudní páteři byla pouze toxoplazmóza. Zato v bederní páteři byly oba druhy echinokoka, oba druhy tasemniček, a motolice. Stejné infekce byly nalezeny v močopohlavním traktu, odkud zřejmě cestují paraziti vzhůru. Bylo to pro mne překvapení. Je snad možné, že cysty echinokoka prorostou meziobratlovou ploténkou a doslova ,,sešroubují“ dva obratle k sobě ?
Antihelmintika kombinujeme s našimi preparáty. Od DRENU nemůžeme očekávat, že parazita v orgánu zabije, ale vibrace léku natolik znepříjemní parazitovi pobyt, že ten se hledí vystěhovat. A pokud se stáhne do nižších pater, tam máme možnost ho zlikvidovat chemií.
Samostatná antihelmintika zas vyčistí JEN zažívací soustavu. Spokojíme-li se s prvotními úspěchy, potíže se časem vrací, protože larvy, které jsou momentálně ,,na cestách“ po těle, jednou opět doputují do tenkého střeva, dorostou a začnou se množit. Proto je nutné protiparazitární kůru OPAKOVAT. Lékaři, kteří nemají zkušenosti s parazity, a těch je většina, se domnívají, že stačí snad jen několik tablet, a úzkostlivě šetří s předpisováním léku za 40 Kč. Svému pacientovi pak uleví jen na několik dnů až týdnů a nevyženou mu ani roupy. A naopak, naše preparáty bez antihelmintik tyto nemoci sice jednoznačně zlepšují, ale velmi, velmi pomalu, a léčba má svůj strop.

http://www.antihel.estranky.cz
 

Ing. Hana Bláhová, přední odborník na parazity v lidském těle, s 11 letou detoxikační praxí


Ing. Bláhová během své praxe zjistila, že 80% nemocí způsobují paraziti v lidském těle a jen 20% všech nemocí je způsobeno viry a bakteriemi. MMS považuje za jeden z nejúžasnějších prostředků, který byl objeven a je ráda, že se dožila doby, kdy se MMS začalo užívat. Říká, že MMS bez problémů likviduje všechny viry, bakterie a řadu plísní. Její výzkumy a praxe ukazují, že MMS likviduje pouze 30 až 40% všech parazitů. Na další druhy parazitů se musí použít antihelmitika a informatika. MMS nefunguje především na plasmódia, mikrofilária (vlasovci) a pomalé viry, ale může po konzultaci s odborným poradcem MMS pomoci jako doplňková léčba s antihelmitiky. MMS funguje u problematických parazitů  především v jejich raném stádiu vývoje, v počátcích jejich růstu, později už ne.

Práce paní Bláhové není podložena jen pozorováním, ale i měřením na moderních elektronických diagnostických a terapeutických přístrojích ( Oberon, Salvia, Zapper ). Své výsledky a otázky má možnost konzultovat s řadou kolegů v rámci ČR a SR, kteří se podobnými metodami zabývají a navíc je z lékařské rodiny. O léčbě se vedou pečlivé záznamy. V minulosti vyzkoušela paní Bláhová i mnohé osvědčené přírodní prostředky, včetně mnoha doporučovaných bylin a došla k závěru, že mnohé nemoci nelze vyléčit pouze těmito prostředky, že na parazity to prostě bez chemie nefunguje, pokud má opravdu dojít k úplnému vyléčení.

Když se poprvé setkala s MMS a vyzkoušela ho, říkala, že se ji udělalo tak špatně, že se sama v užívání MMS zcela zasekla nejméně na rok. Když viděla stavy svých pacientů, kteří začali MMS užívat, zhrozila se ještě víc. Všechny parametry v těle se jim na začátku užívání zhoršily. Jednalo se však převážně o chronické a velice těžko léčitelné nemoci. Později však pochopila fungování MMS a uvědomila si, že je nutné užívat MMS pomalu, pozvolně a v malých dávkách. Navíc se přiklonila k míchání MMS s 3,5% HCl, které sice funguje v těle poněkud pomaleji, jak s kyselinou citrónovou, ale je k organismu vlídnější a člověk to lépe snáší. Jediná nevýhoda míchání s MMS je, že se nemůže připravovat dopředu na celý den, či na více dnů, ale každá dávka se musí míchat krátce před požitím, před aplikací. Navíc Jim Humble varuje, že MMS s HCl nesmí přijít do očí! Je to nebezpečné! Do očí pouze s kyselinou citrónovou a navíc správně naředěným MMS dle aplikace pro oči.

Ing.Bláhová má v databázi již 1500 pacientů, kteří MMS vyzkoušeli. To je dostatečný vzorek na to, aby mohla objektivně posoudit fungování a účinky MMS. Jelikož pomáhá s léčbou u lidí s chronickými a "nevyléčitelnými" nemocemi, říká, že se zde výsledky působení začnou projevovat až po 4, často až po 5 týdnech užívání MMS. První měsíc se mnohé zhoršuje a lidem se často přitíží. MMS v těle všechno rozvíří a teprve po 5 týdnech se začne situace zlepšovat a tělo se začíná léčit a čistit. Na větší nevolnost doporučuje mít po ruce vitamín C nebo jedlou sodu, čímž fungování ClO2 v těle zastavíme a nevolnost zmírníme. Použít však pouze jeden prostředek, ne oba současně.

Paní Bláhová důrazně varuje před samoléčbou vážnějších chronických nemocí, zvláště v silnějším stádiu těchto nemocí. Především jde o roztroušenou sklerózu, alzhaimer, parkinson, epilepsie, autismus, silné chronické astma a podobné. Tam to bez odborného poradce a diagnózy na přístrojích sami nezvádnete a eventuální zhoršení zdravotního stavu neukočírujete a můžete skončit v nemocnici na kapačkách. Tyto nemoci je mnohdy težší léčit než např. rakovinu, kterou po zaškolení zvládne většina lidí sama doma s minimálními náklady a prostředky.

Nakonec své přednášky zmínila paní Bláhová zkušenost své kolegyně, která má již také 11 let praxe a nedávno vyléčila z autismu svého syna, který ani nemluvil. Použila běžnou detoxikační metodu. Odčervení, antihelmetika a MMS. Podařilo se ji to mnohem rychleji, než paní Riveře z Mexika a navíc bez komplikovaných a náročných diet. Diagnóza ukázala, že k autismu dopomohla i trojkombinace očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. Dle mého názoru by včasné nebo preventivní použití MMS mohlo účinně zabránit této složité a těžko léčitelné nemoci vzniklé po očkování, jakým autismus bezpochyby je. Ve správném ředění a dávkování je MMS pro děti bezpečné. Velmi pomáhají i preventivní koupele v MMS k posílení imunity.

Přednáška Ing.Hany Bláhové 
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
Ptašínského 5
602 00 Brno

www.schok.cz
Oxford, odcházíme.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one