OD 2013 (24).JPG
kontakt:
Daniela Dziková
Polní 33
735 14 Orlová Lutyně
E-mail: daniela.d@volny.cz

Plemenný chov

Poradenství, kontrola užitkovosti
OD 2013 (9).JPG

Jak začít?

Základní manuál pro začínající chovatele
 
Co dělat, když si koupíte ovce, berana, případně kozičky a kozla?
1) Zaregistrovat stáj – www.cmsch.cz, formulář - registrační lístek chovatele Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Hradišťko 123,  252 09 Hradišťko pod Medníkem
tel: +420 257 896 444, E-mail: cmsch@cmsch.cz.

Výsledek : obdržíte číslo hospodářství.
 
2) Přehlásit zvířata od prodávajícího (případně objednat ušní známky a dohlásit dodatečně na vaše hospodářství, pokud zvíře není zaevidováno). Formulář – hlášení o narození, úhynu, ztrátě a přemístění
Výsledek : obdržíte sestavu vašich zaregistrovaných zvířat.
 
3) Objednat ušní známky pro mláďata na další rok. Formulář – objednávka nových ušních známek (např. máte 4 ovečky,objednáte 5 visaček pro jehnice a 5 pro beránky) a ten zašlete na: znamky@cmsch.cz
TIP! Objednejte visačky fmaximální počet – poštovné je drahé.
Výsledek : obdržíte poštou na dobírku ušní známky a případně i kleště.
 
4) Jehňata (kůzlata) do 6 měsíců po narození označit a do 7 dnů po označení nahlásit do ústřední evidence. Vždy však před tím, než opustí hospodářství, kde se narodila, musí být označena trvalou ušní známkou.
TIP! Pořizujte si kopie zaslaných hlášení.
Výsledek : obdržíte sestavu z centrální evidence
 
5) Do 7 dnů hlásit všechny změny na stádě (úhyny, prodeje, domácí porážku…atd). Formulář – hlášení o narození, úhynu, ztrátě a přemístění, každý přesun nebo úkon zaznamenejte do stájového registru.
TIP! Přejděte na počítačovou verzi evidence, stájový registr je veden automaticky.
Lze stáhnout zdarma  program na vedení evidence ze stránek www.cmsch.cz  - ke stažení : Program Registr ovcí verze 1.00. Následně požádáte o zaslání načítacích dat krajského konzultanta ČMSCH a.s.
Výsledek : máte program a zaregistrovaná zvířata.
 
7) Pokud budete potřebovat volat na centrální evidenci, je lepší  kontaktovat některé regionální pracoviště, jsou dostupnější.
 Kontakty a změny najdete na:  http://www.cmsch.cz/
 
Aktuální kontakty na krajská pracoviště ČMSCH a.s.:
 
Dohnalová Marie Brno      
602 292 572 ,         541 214 047           541 214 053           Popelova 53, 62000 Brno – Tuřany               dohnalova@cmsch.cz 
Dorňáková Martina            Přerov   
606 720 963,          581 735 068           581 735 068,          Kopaniny - výstaviště 3255/20, 75002 Přerov dornakova@cmsch.cz  
Zitová Kristýna   Praha  
 
mobil: 725 596 311, P.O. BOX 70,               170 00 Praha 7                                                                k.zitova@cmsch.cz
Knajflová Naďa   Hradec Králové
724 171 227           495 404 157           495 404 199,          Zemědělská 897, 50003 Hradec Králové       knajflova@cmsch.cz
Nováková Dagmar              Opava   
602 132 615           553 777 468           553 777 468,          Slavkovská 39, 74707 Opava - Jaktař            novakova@cmsch.cz
Mašková Aneta    Plzeň
724 149 619           377 918 734           377 918 734 K Cihelnám 699, 32600 Plzeň                                 plzen@cmsch.cz
Vondruška Miroslav          Pelhřimov
724 029 680           565 333 527                                           Nádražní 461, 39301 Pelhřimov                 vondruska@cmsch.cz
 
Pro chovatele, kteří koupí plemenného berana (ovci), kozla.
 
Kupujte berany a kozly, kteří byli klasifikováni! Používání jiných zvířat v plemenitbě je porušením plemenářského zákona. Zaregistrovat viz pokyny výše
TIP! Vyhnete se problémům a pokutě, získáte kvalitní potomstvo po prověřeném nepříbuzném plemeníkovi.
 
2) Na berana, kozla si vyžádejte písemně (poštou či mailem) vystavení průkazu původu (POP). Vystavuje:
OVCE - plemenná kniha ovcí, Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR,  Ptašínského 5, 602 00 Brno, Ing.Marešová, e-mail:pko.schok@atlas.cz., tel. 541 243 481.
KOZY - plemenná kniha koz, SCHOK v ČR, pracoviště Praha, Dělnická 30, 170 00 Praha 7, - paní Kořínková, email: pkkoz@schok.cz, tel. 284 680 019
 
TIP! za poplatek 300 Kč ročně se můžete stát členy SCHOK v ČR a budete dostávat 4x ročně informace formou zpravodaje.
3) Dotace na částečnou úhradu nákladů na krmný den se vyplácí zpětně. Rozhodné období, ze kterého se dotace počítá, začíná 1.9. minulého roku a končí 31.8. aktuálního roku. Uzávěrka podání žádostí je 30.9.
Dotaci nedostanete automaticky, musíte si o ni každý rok znovu požádat. Protože je SCHOK v ČR jako administrátor dotací zodpovědný za to, že budou dotace vyplaceny na skutečná zvířata, vyžaduje, abyste žádost podávali prostřednictvím oblastních důvěrníků, kteří potvrdí správnost údajů v žádosti. Informujte o nákupu šlechtitele, jeho prostřednictvím budete žádat o dotaci.

Jméno kraj telefon mail
Vít Mareš Ing., Brno jihomoravský 777 754 800 schok@schok.cz
Konrád Richard Ing., Praha středočeský 777 754 802 pkkoz@schok.cz
Jihlavec Petr, Proseč u Skutče pardubický 777 754 804 petr.jihlavec@seznam.cz
Valach Ivan, Zdounky zlínský 777 754 805 ivanvalach@seznam.cz
Pokorný Milan Ing., ČB jihočeský 777 754 806 milan.pokornych@seznam.cz
Kováč Jan Mgr., Žďárky královéhradecký 777 754 808 ovci.dvur@seznam.cz
Dziková Daniela, Orlová moravskoslezský 777 754 810 daniela.d@volny.cz
Dvořák Milan Ing.
Dvořáková Libuše, Most
ústecký,
západočeský
777 754 811
777 754 322
LD-ovce@seznam.cz
Dušek Petr, Ústí nad Orlicí pardubický 777 754 814 schok.ustino@tiscali.cz
Kříž Petr jižní část středoč.kraje 777 754 815 ovce.pk@seznam.cz
Onderka Ladislav, Val.Mez. zlínský 777 754 816 k.onderka@deza.cz
Kopecký Vladislav vysočina 777 754 320 kopecky.vl@email.cz
Hrdý Zdeněk Ing., Frymburk jihočeský 777 754 321 zhrdy@quick.cz
Genoservis a.s. NJ moravskoslezský 602 633 988  stepan@genoservis.cz
Pešičková Jana, Plzeň západočeský 731 124 461 pesickoj@atlas.cz
Maršálek Václav, Sušice západočeský 605 234 867 ps.susice@crvcz.cz
Genoservis a.s. Zábřeh olomoucký 602 183 912 rulisek@genoservis.cz
Bařina Vladimír Ing., Broumov hradecký 737 173 324 barina.vladimir@seznam.cz

 TIP! Šlechtitel vám poskytne spoustu dalších rad, jaké zvíře koupit.
 
4) Jedenkrát ročně provedete u berana nebo kozla zdravotní zkoušky ( váš privátní veterinář odebere krev, vyšetření je hrazeno státem).
 
5)V otázce veterinární problematiky kontaktujte veterinární inspektoráty www.svscr.cz
 
6) Při nákupu plemenných jehnic a koz informujte šlechtitele a dohodněte se případně na kontrole užitkovosti. Provede klasifikaci jehnic a koziček a předá podklady na  SCHOK. Chovatel si následně vyžádá vystavení POP a zápis do plemenné knihy ovcí u Ing.Marešová, e-mail:  pko.schok@atlas.cz, u koz paní Kořínková, pkkoz@schok.cz
 
7) Pokud se náhodou stane, že vám zvíře uhyne, volejte asanační ústav, zvíře za úplatu odvezou. Pečlivě uschovejte potvrzení o odvozu uhynulého zvířete. Pokud je známo, vždy uvádějte do záznamu číslo zvířete.
 
8) Udělování výjimek v EZ. Od 1.1.2010 uděluje výjimky na kupírování ocásků přímo MZe. Pro udělení výjimky lze použít vzor uvedený na stránkách společností KEZ, Biokont CZ a ABCERT, po jeho vyplnění zaslat na adresu:  Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor ekologického zemědělství a obnovitelných zdrojů energie, Těšnov 17 , 117 05 Praha 1
e-mail: katerina.zieglerova@mze.cz , tel.: 221 813 080
Výjimka se uděluje na 5 let.

Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
Ptašínského 5
602 00 Brno

www.schok.cz
Oxford, odcházíme.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one